Skip to content

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Röviden az adatvédelemről

Általános tudnivalók

Az alábbi tudnivalók gyors áttekintést adnak arra vonatkozóan, hogy mi történik a személyes adataival, ha felkeresi a weboldalunkat. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alkalmas az Ön személyes azonosítására. Az adatvédelemmel kapcsolatban a jelen szöveg alatt idézett adatvédelmi nyilatkozatban talál bővebb információt.

Adatgyűjtés a weboldalunkon

Ki felel a honlapon végzett adatgyűjtésért?

Az adatok weboldalon történő kezelését a webhely üzemeltetője végzi, akinek az elérhetőségi adatait a weboldal impresszuma tartalmazza.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Az adatgyűjtés egyik módja az, hogy Ön az adatokat a rendelkezésünkre bocsátja. Ezek pl. olyan adatok, amelyeket Ön egy kapcsolatfelvételi űrlapon ad meg.

Más adatokat az informatikai rendszereink automatikusan gyűjtenek a weboldalunk felkeresésekor. Ezek főleg technikai jellegű adatok (pl. internetes böngésző, operációs rendszer, oldalmegtekintés időpontja). Az ilyen adatoknak a rögzítése automatikusan történik, amikor Ön felkeresi a weboldalunkat.

Milyen célra használjuk fel az Ön adatait?

Az adatok egy részét azért gyűjtjük, hogy biztosítsuk a weboldal hibátlan működését. Más adatokat a felhasználói viselkedés elemzésére használunk fel.

Milyen jogai vannak az adataira vonatkozóan?

Jogában áll bármikor ingyenes tájékoztatást kérni az Önről tárolt személyes adatok eredetéről, címzettjeiről és céljáról. Jogában áll továbbá az adatok helyesbítését, zárolását vagy törlését kérni. Ezzel, valamint az adatvédelemmel kapcsolatos további kérdések esetén bármikor felveheti velünk a kapcsolatot az impresszumban megadott címen. Ezenkívül panasztételi jog is megilleti, amellyel az illetékes felügyeleti hatóságnál élhet.

Elemzési eszközök és harmadik szolgáltatók eszközei

Ha felkeresi a weboldalunkat, statisztikai elemzést végezhetünk a böngészési viselkedésével kapcsolatban. Ez mindenekelőtt cookie-k és úgynevezett elemzőprogramok segítségével történik. Az Ön böngészési viselkedésének elemzése általában név nélkül történik, azaz a böngészési szokásai nem követhetők nyomon. Ön bármikor tiltakozhat az elemzés ellen, de bizonyos eszközök használatának mellőzésével is megakadályozhatja az elemzést. Ezzel kapcsolatban az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban talál bővebb információt.

Ön bármikor tiltakozhat az elemzés ellen. A tiltakozási lehetőségekről a jelen adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk Önt.

2. Általános tudnivalók és kötelező információk

Adatvédelem

Ezen oldalak üzemeltetői komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. A személyes adatait bizalmasan és a jogszabályban meghatározott adatvédelmi előírásoknak és jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Ha Ön ezt a weboldalt használja, akkor különféle személyes adatokat gyűjtünk Önről. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alkalmas az Ön személyes azonosítására. A jelen adatvédelmi nyilatkozat bemutatja, hogy milyen adatokat gyűjtünk, és ezeket mire használjuk fel. Arra is kitérünk, hogy ezt hogyan és milyen célból végezzük.

Felhívjuk figyelmét, hogy az interneten (például e-mailes kommunikációban) történő adatátvitel biztonsági réseket rejthet magában. Az adatok nem védhetők meg teljes biztonsággal a harmadik felek általi hozzáféréssel szemben.

Az adatkezelésért felelős féllel kapcsolatos információk

A jelen webhelyen végzett adatkezelésért felelős fél:

Ciacos GmbH
4*S Galtenberg Family & Wellness Resort
Alpbach 40
6236 Alpbach

Tel.: +43(5336)5610
E-mail: info@galtenberg.com

Adatkezelésért felelős félnek minősül bármilyen olyan természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal közösen dönt a személyes adatok (pl. nevek, e-mail-címek stb.) kezelésének céljáról és eszközeiről.

Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása

Sok adatkezelési műveletre csak az Ön kifejezett hozzájárulása után van lehetőség. A korábban adott hozzájárulás bármikor visszavonható. Ennek tényét egy formailag kötetlen e-mailben is elegendő közölnie velünk. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Panasztételi jog az illetékes felügyeleti hatóságnál

Az adatvédelmi előírások megszegése esetén az érintett személyeket panasztételi jog illeti meg az illetékes felügyeleti hatóságnál. Adatvédelmi kérdésekben a vállalatunk székhelyéül szolgáló szövetségi tartomány adatvédelmi tisztviselője minősül illetékes felügyeleti hatóságnak. Az adatvédelmi tisztviselők listáját és az elérhetőségi adataikat az alábbi linkről lehet letölteni: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön igényt tarthat arra, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy egy szerződés teljesítése érdekében automatikusan gyűjtött adatokat elterjedt, géppel olvasható formában rendelkezésére bocsássuk vagy egy harmadik félnek továbbítsuk. Az adatok harmadik félnek történő továbbítására csak akkor kerül sor, ha ennek nincsen technikai akadálya.

SSL-, ill. TLS-titkosítás

Ez az oldal biztonsági okokból és a webhely-üzemeltetőként rendelkezésünkre bocsátott bizalmas tartalmak (pl. rendelések vagy megkeresések) továbbításának védelme miatt SSL-, ill. TLS-titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot onnan lehet felismerni, hogy a böngésző címsora „http://” feliratról „https://” feliratra vált, valamint a weboldal címe mellett megjelenik egy lakat szimbólum.

Az SSL-, ill. TLS-titkosítás aktivált állapotában az Ön által nekünk elküldött adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Tájékoztatás, zárolás, törlés

Az érvényes törvényes előírások keretében Önnek bármikor joga van díjmentes felvilágosítást kérni a tárolt személyes adatairól, azok származásáról és címzettjéről, az adatkezelés céljáról, valamint jogosult az adatok helyesbítésére, letiltására vagy törlésére. Ezzel, valamint a személyes adatok témájával kapcsolatos további kérdéseket érintően bármikor felveheti velünk a kapcsolatot az impresszumban megadott címen.

Reklámcélú e-mailek elleni tiltakozás

Az impresszumkötelezettség keretében nyilvánosságra hozott elérhetőségi adatok felhasználása nem kifejezetten kért reklámok és tájékoztató anyagok küldésére nyomatékosan tilos. Az oldalak üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy rekláminformációk (akár spam e-mailek formájában való) kéretlen küldése esetén megfelelő jogi lépéseket tesznek.

3. Adatvédelmi koordinátor

A jogszabályban előírt adatvédelmi koordinátor

A vállalatunknál kijelölt adatvédelmi koordinátor neve és elérhetősége:

Anna Zlöbl
Alpbach 40
6236 Alpbach

Telefon: +43(5336)5610
E-mail: info@galtenberg.com

4. Adatgyűjtés a weboldalunkon

Cookie-k

A weblapok részben úgynevezett cookie-kat használnak. A cookie-k nem tesznek kárt számítógépében, és nem tartalmaznak vírusokat. A cookie-k arra szolgálnak, hogy kínálatunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyük. A cookie-k olyan kis szövegfájlok, amelyek számítógépére kerülnek, és amelyeket a böngészője tárol.

A legtöbb általunk használt cookie ún. „ideiglenes cookie” (session/munkamenet cookie-k), amelyek az oldal látogatása után automatikusan törlődnek. A többi cookie addig marad az eszközén, ameddig Ön azokat nem törli manuálisan. A cookie-k lehetővé teszik, hogy a következő látogatásakor felismerjük a böngészőjét.

A böngészőjét beállíthatja úgy, hogy tájékoztatást kapjon a cookie-k elhelyezéséről, továbbá minden egyes esetben hozzájárulhat a cookie-k használatához, általánosan letilthatja a cookie-k fogadását bizonyos esetekre vagy aktiválhatja a cookie-k automatikus törlését a böngésző bezárásakor. Ha nem engedélyezi a cookie-k használatát, akkor az korlátozhatja weboldalunk használhatóságát.

Az elektronikus kommunikáció lebonyolításához és az Ön által igényelt bizonyos funkciók (pl. kosárfunkció) biztosításához szükséges cookie-k tárolása a GDPR 6. cikkének 1. bekezdésének (f) pontja szerint történik. A cookie-k tárolása a webhely üzemeltetőjének jogos érdeke szolgáltatásainak műszakilag hibátlan és optimális rendelkezésre bocsátása érdekében. Amennyiben más cookie-kat is lementünk (pl. az Ön böngészési viselkedésének feltérképezésére szolgáló cookie-k), akkor ezeket ebben az adatvédelmi nyilatkozatban külön kezeljük.

Szerver naplófájlok

Az oldalak üzemeltetője úgynevezett szerver naplófájlokban gyűjti és tárolja az információkat, melyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők:

  • böngésző típusa és verziója
  • használt operációs rendszer
  • referrer URL (előzőleg megtekintett oldal)
  • hozzáférő számítógép hostneve
  • a szerverről érkező kérés időpontja
  • IP-cím

Ezek az adatok nem kerülnek összevonásra más adatforrásokkal.

Az adatkezelés alapját a GDPR 6. cikkének 1. bekezdésének (f) pontja képezi, amely egy szerződés vagy egy szerződés előtti feladatok teljesítése érdekében engedélyezi az adatkezelést.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Amennyiben kapcsolatfelvételi űrlapon kérdéseket intéz hozzánk, az igénylőlapon megadott adatokat, ideértve az Ön által megadott elérhetőségeket is, a kérés feldolgozása céljából és további kérdések esetére elmentjük. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

A kapcsolatfelvételi űrlapba felvitt adatok kezelése így kizárólag az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1. bekezdés (a) pontja) alapján történik. Ön bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást. Ennek tényét egy formailag kötetlen e-mailben is elegendő közölnie velünk. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Ön által a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok addig maradnak nálunk, amíg fel nem szólít minket ezek törlésére, a tárolási hozzájárulását vissza nem vonja, vagy az adattárolás célja meg nem szűnik (pl. a kérés feldolgozásának befejeztével). A kényszerítő törvényes rendelkezések – különösen a megőrzési határidők – változatlanok maradnak.

5. Elemző eszközök és reklámozás

Google Analytics

A webhelyünk a Google Analytics webelemző szolgáltatás funkcióit használja. Ennek szolgáltatója a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat” használ. A cookie-k olyan kis szövegfájlok, amelyek számítógépén tárolódnak, és lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A cookie-k révén a használattal kapcsolatban létrehozott információk rendszerint az USA-ban található egyik Google-szerverre továbbítódnak, és ott tárolódnak.

A Google Analytics cookie-jainak tárolása a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének (f) pontja alapján történik. A felhasználói viselkedés elemzése a webhely üzemeltetőjének jogos érdeke a webes kínálatuk és reklámtevékenységük optimalizálása érdekében.

IP-anonimizálás

Ezen a weboldalon aktiváltuk az IP-anonimizálási funkciót. Ezáltal a Google az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást aláíró más országban lerövidíti az Ön IP-címét az USA-ba való továbbítás előtt. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben továbbítódik az USA-ban található egyik Google-szerverre, ahol azt a Google lerövidíti. A Google ezeket az információkat a webhely üzemeltetőjének megbízásából arra használja fel, hogy kielemezze a webhely Ön által történő használatát, jelentést készítsen a webhelyen történő aktivitásról és további, a webhely- és az internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a webhely üzemeltetője részére. A Google Analytics keretében a böngésző által továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.

Böngészőbe beépülő modul

A böngészőszoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-k tárolását, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben nem fogja tudni használni a webhelyünk összes funkcióját. Ezenkívül úgy is megakadályozhatja a cookie-k segítségével szerzett és a weboldal használatára vonatkozó adatok (ideértve az Ön IP-címét is) Google-hoz történő továbbítását, valamint ezen adatok Google által történő kezelését, hogy letölti és a számítógépére telepíti az alábbi linken található böngészőbe beépülő modult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Adatgyűjtés elleni tiltakozás

Ön az alábbi linkre való kattintással megakadályozhatja a Google Analytics által történő adatgyűjtést. Ebben az esetben egy „opt-out cookie” kerül a számítógépére, amely megakadályozza a jövőbeli látogatási információk gyűjtését: A Google Analytics deaktiválása.

További információkat a Google Analytics felhasználói adatkezelésére vonatkozóan a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Megbízással kapcsolatos adatok kezelése

A megbízással kapcsolatos adatok kezelésére vonatkozóan szerződést kötöttünk a Google vállalattal, és a Google Analytics használatakor teljes mértékben eleget teszünk a német adatvédelmi hatóságok szigorú előírásainak.

Google Analytics Remarketing

Weboldalaink a Google Analytics Remarketing funkcióit használják a Google AdWords és a Google DoubleClick többeszközös funkcióival együtt. Ezek szolgáltatója a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ez a funkció lehetővé teszi a Google Analytics Remarketing szolgáltatással létrehozott hirdetési célcsoportok összekapcsolását a Google-AdWords és a Google-DoubleClick többeszközös funkcióival. Ezáltal az érdeklődésének megfelelő, személyre szabott hirdetési üzenetek, amelyek az Ön korábbi felhasználási és böngészési viselkedése alapján jelentek meg egy adott eszközön (például mobiltelefonon), más eszközein (például táblagépen vagy asztali számítógépen) is megjeleníthetők.

Miután megfelelő hozzájárulást adott, a Google ebből a célból összekapcsolja a webes és az alkalmazásbeli böngészési előzményeit az Ön Google-fiókjával. Ezáltal ugyanazok a személyre szabott hirdetési üzenetek jeleníthetők meg minden eszközön, amelyre bejelentkezik a Google-fiókjával.

E funkció támogatásához a Google Analytics a Google által hitelesített felhasználói azonosítókat hoz létre, amelyeket ideiglenesen összekapcsol a Google Analytics-adatainkkal a többeszközös hirdetési kampányok célcsoportjainak definiálásához és létrehozásához.

A többeszközös remarketing vagy célmeghatározási (targeting) tevékenység végleges megtagadásához deaktiválja a személyre szabott hirdetéseket a Google-fiókjában. Ehhez kattintson a következő hivatkozásra: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

A gyűjtött adatok összefoglalására az Ön Google-fiókjában kizárólag hozzájárulása esetén kerül sor, amelyet a Google-nál megadhat vagy visszavonhat (GDPR 6. cikk 1. bekezdés (a) pont). Azon adatgyűjtési folyamatok esetében, amelyek nem az Ön Google-fiókjában vannak összekapcsolva (pl. mivel nincs Google-fiókja vagy mert megtiltotta az egyesítést), az adatgyűjtés a GDPR 6. cikk 1. bekezdés (f) pontja alapján történik. A jogos érdek abból adódik, hogy a webhely üzemeltetőjének reklámcélú érdeke áll fenn a weboldal látogatóinak anonimizált elemzésére vonatkozóan.

További információkat és az adatvédelmi rendelkezéseket a Google adatvédelmi nyilatkozatában találja: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords és Google konverziókövetés

Ez a webhely a Google AdWords szolgáltatást használja. Az AdWords a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google”) online hirdetéskezelő programja.

A Google AdWords keretében úgynevezett konverziókövetést használunk. Ha a Google által megjelenített hirdetésekre kattint, a konverziókövetéshez egy cookie kerül elhelyezésre. A cookie-k kis szöveges fájlok, amelyeket az internetes böngésző helyez el a felhasználó számítógépén. Ezek a cookie-k 30 nap után érvényüket veszítik, és nem alkalmasak a felhasználók személyes azonosítására. Ha a felhasználó meglátogatja a webhely egyes oldalait és a cookie még érvényes, akkor a Google és mi is felismerhetjük, hogy a felhasználó a hirdetésre kattintott, és átirányították erre az oldalra.

Minden Google AdWords-ügyfél más cookie-t kap. A cookie-k nem követhetők nyomon az AdWords-ügyfelek weboldalain keresztül. A konverziós cookie-k segítségével birtokunkba kerülő információk segítségével konverziós statisztikák készíthetők a konverziókövetés használatát választó AdWords-ügyfelek részére. Az ügyfelek megtudhatják, hogy összesen hány felhasználó kattintott a hirdetésükre, és hányat irányítottak át egy konverziókövetéses címkével ellátott oldalra. Nem kapnak azonban olyan információt, amely révén azonosíthatnák a felhasználók személyét. Ha nem szeretne részt venni a követésben, letilthatja annak használatát úgy, hogy internetes böngészőjében a felhasználói beállításokban deaktiválja a Google konverziós cookie-ját . Ekkor nem vesszük fel a konverziókövetési statisztikákba.

A „konverziós cookie-k” tárolása a GDPR 6. cikk. 1. bekezdésének (f) pontja alapján történik. A felhasználói viselkedés elemzése a webhely üzemeltetőjének jogos érdeke a webes kínálatuk és reklámtevékenységük optimalizálása érdekében.

A Google AdWords és a Google konverziókövetés szolgáltatásaival kapcsolatban a Google adatvédelmi rendelkezéseiben találhat bővebb információt: https://www.google.de/policies/privacy/.

A böngészőjét beállíthatja úgy, hogy tájékoztatást kapjon a cookie-k elhelyezéséről, továbbá minden egyes esetben hozzájárulhat a cookie-k használatához, általánosan letilthatja a cookie-k fogadását bizonyos esetekre vagy aktiválhatja a cookie-k automatikus törlését a böngésző bezárásakor. Ha nem engedélyezi a cookie-k használatát, akkor az korlátozhatja weboldalunk használhatóságát.

Facebook-képpont (Facebook pixel)

Webhelyünk konverziómérés céljából a Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) úgynevezett „látogatói művelet képpont” technológiáját használja.

Ezzel nyomon lehet követni az oldal látogatóinak viselkedését, ha a látogatók egy adott szolgáltató webhelyének elérése céljából rákattintanak egy Facebook-hirdetésre. Mindez lehetővé teszi a Facebook-hirdetések hatékonyságának statisztikai és piackutatási célú elemzését és a jövőbeni hirdetési tevékenységünk optimalizálását.

A webhely üzemeltetőjeként a gyűjtött adatok számunkra névtelenek maradnak, és nem alkalmasak a felhasználók azonosítására. Az adatokat azonban a Facebook tárolja és feldolgozza, így lehetőség van az adott felhasználói profilhoz való kapcsolódásra, és a Facebook saját hirdetési céljaira használhatja az adatokat a Facebook adatkezelési útmutatója szerint. Mindez lehetővé teszi a Facebook számára, hogy hirdetéseket jelenítsen meg a Facebookon és harmadik felek weboldalain egyaránt. A webhely üzemeltetőjeként nincs hatásunk az adatok felhasználására.

A magánéletének védelmével kapcsolatos további tudnivalókért tekintse meg a Facebook adatvédelmi szabályzatát: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Ezenkívül a „Custom Audiences” remarketinges funkciót a hirdetési beállításokban kapcsolhatja ki a https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen oldalon. Ehhez be kell jelentkeznie a Facebookra.

Ha nincs Facebook-fiókja, a Facebook felhasználásalapú hirdetéseit a European Interactive Digital Advertising Alliance webhelyén deaktiválhatja: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Hírlevél

Hírlevéladatok

Amennyiben fel szeretne iratkozni a honlapunkon felajánlott hírlevelekre, szükségünk van az e-mail-címére, valamint azokra az információkra, amelyek segítségével ellenőrizni tudjuk, hogy valóban Ön a megadott e-mail-cím tulajdonosa, és hozzájárul a hírlevél küldéséhez. További adatokat nem vagy csak önkéntes alapon gyűjtünk. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk megküldéséhez használjuk fel, és azokat nem adjuk át harmadik félnek.

A hírlevél-feliratkozási űrlapon megadott adatok kezelése így kizárólag az Ön hozzájárulása alapján történik (GDPR 6. cikk 1. bekezdés (a) pontja). Az adatok és az e-mail-címek tárolására, illetve a hírlevélküldéshez szükséges felhasználásukra adott hozzájárulása bármikor visszavonható, például a hírlevélben található „Leiratkozás” linkre kattintva. A már végrehajtott adatkezelési folyamatok jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az Ön által a hírlevélküldés céljából részünkre megadott adatokat a hírlevélről való leiratkozásig tároljuk, és a hírlevél lemondása után töröljük. Az általunk egyéb célból tárolt adatokat (pl. tagsági felülethez szükséges e-mail-címek) ez nem érinti.

CleverReach

Ez a webhely a CleverReach szolgáltatásait használja hírlevélküldésre. Ezek szolgáltatója a CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. A CleverReach egy olyan szolgáltatás, amelynek segítségével megszervezhető és elemezhető a hírlevélküldés. A hírlevél igénylése céljából Ön által megadott adatok (pl. e-mail-cím) tárolása a CleverReach németországi, ill. írországi szerverein történik.

A CleverReach segítségével küldött hírleveleink segítségével elemezni tudjuk a hírlevél címzettjeinek viselkedését. Ennek során többek között elemezni tudjuk, hogy hány címzett nyitotta meg a hírlevélüzenetet, és hogy milyen gyakran kattintottak a hírlevélben található hivatkozásra. Ezenkívül az úgynevezett konverziókövetések segítségével elemezni lehet, hogy a hírlevélben található hivatkozásra való kattintást követte-e egy előzetesen meghatározott tevékenység (pl. termékvásárlás a weboldalunkon). A CleverReach hírlevél általi adatelemzéssel kapcsolatban itt talál bővebb információt: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Az adatkezelés az Ön hozzájárulása alapján történik (GDPR 6. cikk 1. bekezdés (a) pontja). A hozzájárulását bármikor visszavonhatja a hírlevélről való leiratkozás által. A már végrehajtott adatkezelési folyamatok jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Ha nem kéri a CleverReach általi elemzést, akkor le kell iratkoznia a hírlevélről. Ehhez minden hírlevélüzenetben egy megfelelő hivatkozást bocsátunk rendelkezésre. Ezenkívül közvetlenül a weboldalon is leiratkozhat a hírlevélről.

A hírlevél igénylése céljából Ön által megadott adatokat a hírlevélről történő leiratkozásáig tároljuk, és a hírlevél lemondása után a saját szervereinkről, illetve a CleverReach szervereiről is töröljük. Az általunk egyéb célból tárolt adatokat (pl. tagsági felülethez szükséges e-mail-címek) ez nem érinti.

Bővebb információt a CleverReach adatvédelmi rendelkezései tartalmaznak: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Megbízásból történő adatfeldolgozási szerződés megkötése

A megbízással kapcsolatos adatok kezelésére vonatkozóan szerződést kötöttünk a CleverReach-csel, és a CleverReach használatakor teljes mértékben eleget teszünk a német adatvédelmi hatóságok szigorú előírásainak.

7. Beépülő modulok és eszközök

YouTube

Weboldalunk a Google által üzemeltetett YouTube oldal beépülő moduljait használja. Az oldalak üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ha felkeresi az egyik, YouTube beépülő modullal ellátott oldalunkat, akkor kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. Ezáltal a YouTube-szerver információt kap arról, hogy Ön melyik oldalunkat kereste fel.

Ha bejelentkezett a Youtube-fiókjába, akkor a YouTube a böngészési viselkedését közvetlenül hozzá tudja rendelni a személyes profiljához. Ezt megakadályozhatja úgy, hogy kijelentkezik a YouTube-fiókjából.

A YouTube használata online kínálatunk vonzó megjelenítése érdekében történik. Ez jogos érdeknek minősül a GDPR 6. cikk. 1. bekezdésének (f) pontja alapján.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatban a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában talál bővebb információt: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Ez az oldal a betűtípusok egységes megjelenítéséhez a Google által rendelkezésre bocsátott úgynevezett webes betűtípusokat használ. Egy oldal megtekintésekor a szövegek és a betűtípusok megfelelő megjelenítéséhez az Ön böngészője a böngésző gyorsítótárába tölti a szükséges webes betűtípusokat.

Ehhez az Ön által használt böngészőnek kapcsolódnia kell a Google szervereihez. Ekkor a Google tudomást szerez arról, hogy az Ön IP-címén keresztül megtekintették a webhelyünket. A Google Web Fonts használata online kínálatunk egységes és vonzó megjelenítésének érdekében történik. Ez jogos érdeknek minősül a GDPR 6. cikk. 1. bekezdésének (f) pontja alapján.

Ha a böngészője nem támogatja a Web Fonts szolgáltatást, a számítógép egy szabványos betűtípust használ.

Bővebb információ a Google Web Fonts szolgáltatással kapcsolatban a https://developers.google.com/fonts/faq címen és a Google adatvédelmi nyilatkozatában található: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Térkép

Ez az oldal egy API-n keresztül használja a Google Térkép térképszolgáltatást. Ennek szolgáltatója a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

A Google Térkép funkcióinak használatához el kell tárolni az Ön IP-címét. Ezt az információt általában az USA-ban található egyik Google-szerverre továbbítják, és ott tárolják. Jelen oldal szolgáltatójának nincs hatása erre az adatátvitelre.

A Google Térkép használata online kínálatunk vonzó megjelenítése és az általunk a honlapon megadott helyek könnyebb megtalálása érdekében történik. Ez jogos érdeknek minősül a GDPR 6. cikk. 1. bekezdésének (f) pontja alapján.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatban bővebb információt a Google adatvédelmi nyilatkozata tartalmaz: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.